Bổ nhiệm hai thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Đó là ông Phạm Quang Vinh (trợ lý bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam) và bà Nguyễn Phương Nga (Vụ trưởng Vụ Thông tin - Báo chí, người phát ngôn Bộ Ngoại giao).

Cùng ngày, Thủ tướng ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Định (trợ lý Thủ tướng) giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Trước đó, Thủ tướng cũng ký quyết định bổ nhiệm ông Bùi Quốc Bảo (Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập, Văn phòng Chính phủ) giữ chức trợ lý Thủ tướng.

AX