Bổ nhiệm phó tổng thanh tra

Thủ tướng cũng vừa quyết định cử ông Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, kiêm giữ chức Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (thay ông Vũ Văn Ninh về làm Phó Thủ tướng).

Thủ tướng cũng quyết định cử ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kiêm giữ chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam.

AT