Bộ Nội vụ chưa thống nhất nhân sự PCT mới của Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh (thứ hai từ trái qua). Ảnh: ĐN

Cụ thể, ngày 26-4, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 4230 truyền đạt ý kiến Thủ tướng về nhân sự phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị của Bộ Nội vụ tại mục 4 Tờ trình số 2044 ngày 17-4, giao Bộ Nội vụ làm việc cụ thể với Thành ủy, HĐND, UBND TP Đà Nẵng về việc miễn nhiệm, bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND TP.

Đồng thời, đề nghị Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn Thành ủy Đà Nẵng thực hiện việc điều động cán bộ theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Văn phòng Chính phủ thông báo để Ban Tổ chức Trung ương biết và để Bộ Nội vụ thực hiện.

Mục 4 Tờ trình số 2044 ngày 17-4 mà Bộ Nội vụ trình Chính phủ có nội dung: Căn cứ các quy định của Đảng và đối chiếu trường hợp cụ thể của ông Lê Trung Chinh (Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn) của TP Đà Nẵng, Bộ nhận thấy: Việc ông Chinh đến nhận công tác giữ chức vụ bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn từ ngày 1-2-2016 theo Quyết định số 925 ngày 1-3-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng là luân chuyển và đến nay là chưa đủ thời gian luân chuyển theo quy định của Bộ Chính trị. Do đó chưa thể thống nhất giới thiệu để HĐND TP Đà Nẵng bầu ông Chinh giữ chức vụ phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021...

Trước đó, Đà Nẵng có tờ trình gửi Bộ Nội vụ về việc giới thiệu bầu bổ sung ông Chinh giữ chức phó chủ tịch UBND TP.

Tuy nhiên, theo Bộ Nội vụ, quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử ban hành kèm theo Quyết định số 68 của Bộ Chính trị (khóa X); Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương thì “thời hạn luân chuyển cán bộ nói chung là ba năm trở lên. Trường hợp thật sự cần thiết, do nhu cầu đặc biệt của việc sắp xếp, bố trí cán bộ thì mới điều động sớm hơn thời gian trên”.

Trong khi đó, Công văn số 590 ngày 4-4-2016 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Bộ Chính trị thì thời gian công tác của cán bộ tại nơi luân chuyển đến phải đảm bảo ít nhất là ba năm (36 tháng).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm