Bộ Nội vụ sắp 'chốt' việc sáp nhập các sở, ngành

Tin từ Bộ Nội vụ, trưa 5-3, tại Văn phòng Chính phủ, hai Ủy viên Bộ Chính trị là Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình cùng Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân và các bộ ngành sẽ họp thống nhất việc thực hiện tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18, Trung ương 6, kết luận 34 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 56 của QH.

Bộ Nội vụ sắp 'chốt' việc sáp nhập các sở, ngành ảnh 1

Lào Cai là một trong những địa phương tiến hành sáp nhập, hợp nhất sở, ngành sớm nhất cả nước.

Một trong những nội dung được bàn thảo lần này, cũng là vấn đề đang được các địa phương hết sức quan tâm, liên quan đến việc sắp xếp, sáp nhập các sở ngành như thế nào.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho hay, các nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, trong đó có việc sắp xếp, sáp nhập một số sở, ban ngành, Ban cán sự Đảng Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị và Bộ Chính trị đã có ý kiến. Một số nội dung sẽ được thống nhất như tiêu chí thành lập tổ chức, trong đó có khung số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND (sở, ban, ngành); biên chế tối thiểu; số lượng cấp phó tối đa và tiêu chí lập cơ quan chuyên môn.

Theo ông Thăng, liên quan đến những nội dung trên, ngoài việc sửa Nghị định 24 và 37 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, còn phải sửa nhiều nghị định khác có liên quan.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng cho biết, sau khi hai vị lãnh đạo kết luận, Bộ Nội vụ sẽ khẩn trương trình Chính phủ, cố gắng ban hành các nghị định này vào tháng 3.

Liên quan đến việc sắp xếp, sáp nhập các sở ngành, đầu tháng 12-2018, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã ký văn bản gửi UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương về việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần nghị quyết 18, trung ương 6 "Một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (sở, ngành), cấp huyện (phòng, ban) để chờ các nghị định của Chính phủ.

Đây là những nghị định làm cơ sở để phân cấp cho chính quyền địa phương quyết định sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm phù hợp với đặc điểm đô thị, nông thôn, hải đảo và yêu cầu quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực ở địa phương.

Trước khi có văn bản này của Bộ Nội vụ, nhiều địa phương trong cả nước đã tiến hành sáp nhập, hợp nhất một số sở ngành. 

Trước đó, vào tháng 4, Bộ Nội vụ đưa ra lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Bộ đề xuất chỉ giữ 4 Sở: Tư pháp, Tài nguyên & Môi trường, Lao động- Thương binh & Xã hội, Y tế được tổ chức thống nhất trên cả nước, còn lại hợp nhất, sáp nhập 17 sở, ngành; giảm 46 - 88 sở, ngành trong cả nước.