Bộ Nông nghiệp đề nghị tiếp tục cho xuất khẩu gạo nếp

Ngày 16-4, Bộ NN&PTNT đã có công văn phản hồi công văn của Bộ Công Thương về việc xuất khẩu gạo nếp (trong đó có nêu đánh giá tác động, ảnh hưởng của gạo nếp trồng tại tỉnh Long An và An Giang).

Theo đó, Bộ NN&PTNT cho biết Nghị định số 94/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia nêu mặt hàng lương thực dự trữ là thóc tẻ, gạo tẻ.

Theo Bộ NN&PTNT, vụ hè thu 2019, tỉnh Long An gieo trồng khoảng 64.000 ha, sản lượng ước 305.000 tấn lúa nếp, tương đương 183.000 tấn gạo nếp. Tại tỉnh An Giang, diện tích gieo trồng khoảng 27.000 ha, sản lượng ước 155.000 tấn lúa nếp, tương đương khoảng 93.000 tấn gạo nếp.

Trong vụ thu đông 2019, tỉnh An Giang gieo trồng khoảng 18.000 ha; sản lượng ước 108.000 tấn lúa nếp, tương đương 65.000 tấn gạo nếp. 

Sang vụ đông xuân 2019-2020, tỉnh Long An gieo trồng khoảng 65.000 ha, sản lượng ước 430.000 tấn lúa nếp, tương đương khoảng 258.000 tấn gạo nếp.

Tỉnh An Giang gieo trồng khoảng 44.000 ha; sản lượng ước 325.000 tấn lúa nếp, tương đương khoảng 195.000 tấn gạo nếp.

Do đó, Bộ NN&PTNT đề nghị tiếp tục cho phép xuất khẩu lượng gạo nếp hàng hóa của vụ đông xuân 2019-2020 và đề nghị Bộ Công Thương cung cấp tình hình xuất khẩu, nhu cầu của thị trường để làm cơ sở điều tiết tỉ lệ diện tích và sản lượng lúa nếp trong các vụ tiếp theo.

Trước đó, vào ngày 15-4, Bộ Công Thương có công văn đề nghị Bộ NN&PTNT cho ý kiến về việc gạo nếp có tính trong lượng gạo dự trữ phục vụ an ninh lương thực quốc gia hay không. Tác động, ảnh hưởng của gạo nếp được trồng tại tỉnh Long An và tỉnh An Giang đối với an ninh lương thực quốc gia.