Bổ sung hình thức xử phạt người đẹp ra nước ngoài thi

Từ ngày 5-5, việc công bố, sử dụng danh hiệu đạt được tại các cuộc thi người đẹp, người mẫu do tham dự trái phép mà có sẽ bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

Đó là một trong những nội dung tại Điều 2 Nghị định 28/2017/NĐ-CP ngày 20-3-2017 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, mức xử lý phạt vi phạm hành chính trong một số hoạt động thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. 

Người đẹp Nguyễn Thị Thành từng "thi chui" ở nước ngoài.

Người đẹp Nguyễn Thị Thành từng "thi chui" ở nước ngoài.

Cụ thể, ngoài vi ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế theo quy định phải có giấy phép mà không có giấy phép, nghị định sửa đổi, bổ sung thêm 3 hành vi: ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế thực hiện hành vi không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam hoặc hành vi làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Việt Nam và quan hệ đối ngoại; thực hiện hành vi không phù hợp với giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam sau khi đạt danh hiệu tại các cuộc thi người đẹp, người mẫu; không thu hồi danh hiệu đã trao cho cá nhân đạt giải cuộc thi người đẹp, người mẫu khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép yêu cầu.

Bên cạnh việc buộc xin lỗi tổ chức, cá nhân, việc khắc phục hậu quả đối với hành vi phạm quy định về thi người đẹp và người mẫu được bổ sung biện pháp buộc cải chính thông tin và buộc thu hồi danh hiệu trao cho cá nhân đạt giải cuộc thi người đẹp, người mẫu đối với hành vi vi phạm.

Nghị định kể trên cũng quy định hành vi dán nhãn kiểm soát không đúng chương trình đã được cấp giấy phép phê duyệt nội dung với số lượng từ 1.000 bản trở lên bị phạt tiền 15-20 triệu đồng. Phạt tiền từ 30-40 triệu đồng đối với hành vi sản xuất bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, truyền bá tệ nạn xã hội, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm