Bổ sung vốn gần 9 tỉ đồng để chỉnh trang dự án Nghĩa trang cho cán bộ Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Gần 9 tỉ đồng sẽ được bổ sung để làm Dự án chỉnh trang và xây dựng mới một số hạng mục tại nghĩa trang cán bộ Đắk Lắk.

Sáng 8-12, Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục ngày làm việc thứ hai.

Bổ sung vốn gần 9 tỉ đồng để chỉnh trang dự án Nghĩa trang cho cán bộ Đắk Lắk ảnh 1

Toàn cảnh kỳ họp lần thứ năm của HĐND tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: VŨ LONG

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh Đắk Lắk báo cáo tờ trình về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương.

Theo đó, tổng kế hoạch đầu tư công từ hơn 17.000 tỉ đồng lên gần hơn 18.000 tỉ đồng.

Tỉnh Đắk Lắk bổ sung số vốn hơn 178 tỉ đồng từ nguồn tăng thu sử dụng đất và nguồn tiết kiệm chi đầu tư ngân sách năm 2021 để tăng chi đầu tư một số dự án quan trọng vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Tờ trình này còn bổ sung thêm danh mục một Dự án cải tạo, chỉnh trang và xây dựng mới một số hạng mục tại Nghĩa trang cán bộ tỉnh Đắk Lắk, có tổng mức đầu tư 8,9 tỉ đồng. Ngày 24-8-2022, Dự án đã được HĐND tỉnh Đắk Lắk thông qua.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đắk Lắk còn điều chỉnh hơn 105 tỉ đồng nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nhưng chưa phân bổ chi tiết. Số vốn này, tỉnh Đắk Lắk dự kiến phân bổ đầu tư trụ sở Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh (hơn 3,2 tỉ đồng); Vốn đầu tư dự phòng trung hạn vốn ngân sách tỉnh (hơn 13,8 tỉ đồng); số vốn đối ứng cho các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ODA khoảng hơn 88,6 tỉ đồng.

Cũng tại kỳ họp, UBND tỉnh Đắk Lắk còn đề nghị điều chỉnh tăng mức vốn đầu tư trung hạn đối với một Tiểu dự án nâng cấp, xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ tưới cho cây cạn ở tỉnh Đắk Lắk, với tổng số vốn 50 tỉ đồng.

Tiểu dự án này trực thuộc dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (dự án không sử dụng ngân sách cho Ngân hàng phát triển châu Á-ADB tài trợ), đã được HĐND tỉnh Đắk Lắk thông qua tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ Bảy, khóa X.

Đối với số vốn hơn 46,8 tỉ đồng để đối ứng cho các dự án ODA dự kiến vận động trong giai đoạn 2021-2025.

Ngày hôm qua (7-12), Kỳ họp thứ Năm của HĐND tỉnh Đắk Lắk đã xem xét, đánh giá nhiều nội dung quan trọng

Cụ thể, các đại biểu đã xem xét, đánh giá, thẩm tra các dự thảo Nghị quyết như: Quy định nội dung, mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2023 - 2025; danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; công trình dự án khác có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất dưới 10 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng kế hoạch năm 2023;

Chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2025; bổ sung một số nội dung của Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh.

Giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện năm 2023 từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

HĐND xem xét điều chỉnh và phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kế hoạch năm 2022; giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.