Bộ Tài chính đã cắt giảm 18 chi cục thuế

Báo cáo được lập trên cơ sở tổng hợp báo cáo của 23/29 bộ, ngành và 62/63 địa phương, cho thấy hàng loạt bộ, ngành, địa phương đã thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy. 

Bộ Tài chính đã cắt giảm 18 chi cục thuế ảnh 1

Bộ Tài chính đã giải thể hơn 43 phòng giao dịch của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh. Ảnh minh họa

Cụ thể, trong năm 2018, Bộ Công an đã sắp xếp, bỏ sáu tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng. Đồng thời, sáp nhập 20 Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy vào công an tỉnh, TP và giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng thuộc công an tỉnh, gần 1.000 đơn vị cấp đội thuộc công an huyện.

Bộ Nội vụ đã giảm 14 đơn vị cấp phòng thuộc Vụ và tương đương; giảm hai đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Ban Tôn giáo Chính phủ.

Bộ Tài chính giải thể 43 phòng giao dịch của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, tạo điều kiện cho việc sắp xếp, tinh gọn đầu mối quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Kho bạc Nhà nước trong thời gian tới.

Cạnh đó, Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế cấp huyện thành các chi cục thuế khu vực thuộc cục thuế cấp tỉnh. Đến nay, sáu địa phương đã thí điểm hợp nhất chi cục thuế cấp huyện thành chi cục thuế khu vực, giúp cắt giảm 18 chi cục thuế và 110 đội thuế.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan đã cắt giảm được 239 đội, tổ thuộc các chi cục hải quan và đơn vị tương đương.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng đã thành lập tạp chí Quân Sự Quốc Phòng trực thuộc Bộ Tổng tham mưu trên cơ sở sáp nhập bốn tạp chí.

Tại địa phương, tỉnh Long An sau khi sắp xếp đã giảm 95 đầu mối tổ chức trực thuộc các sở, ngành, huyện; giảm 84 lãnh đạo quản lý (49 cấp trưởng và 35 cấp phó); giảm 192 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập trên toàn tỉnh và giảm 175 lãnh đạo quản lý tại các đơn vị này (128 cấp trưởng và 47 cấp phó).

Tỉnh Kiên Giang đã tiến hành sắp xếp lại, giảm 19 phòng chuyên môn thuộc tám sở và tương đương; giải thể 11 phòng dân tộc và 13 phòng y tế thuộc UBND cấp huyện; cắt giảm 48 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh.

Tỉnh Bắc Ninh sau khi sắp xếp, kiện toàn đã giảm được 29 cơ quan, đơn vị, 38 lãnh đạo và 197 biên chế, trong đó đáng chú ý là việc giải thể Sở Ngoại vụ và chuyển nhiệm vụ ngoại vụ về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; sáp nhập bảy bệnh viện đa khoa, tám trung tâm y tế và tám trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình thành tám trung tâm y tế cấp huyện đa chức năng.

Tỉnh Lào Cai đã hợp nhất Sở GTVT với Sở Xây dựng thành Sở Giao thông vận tải - Xây dựng. 

Tỉnh Hà Giang hợp nhất Sở Nội vụ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thành Ban Tổ chức - Nội vụ; hợp nhất Thanh tra tỉnh với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thành Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra tỉnh.

Một số địa phương đã hợp nhất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông như Bạc Liêu, Quảng Trị...

Tuy nhiên, để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trong việc sắp xếp, hợp nhất các cơ quan, tổ chức, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, mới đây Bộ Nội vụ đã có văn bản yêu cầu UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện cho đến khi Chính phủ có quy định cụ thể.

Tinh giản biên chế hơn 40.000 người

Về tình hình thực hiện tinh giản biên chế, tính từ năm 2015 đến ngày 15-10-2018, tổng số biên chế cả nước đã được tinh giản là 40.500 người. Trong số đó, hưởng chính sách về hưu trước tuổi là gần 35.000 người; hưởng chính sách thôi việc ngay gần 5.500 người; hưởng chính sách thôi việc sau khi đi học là 29 người; hưởng chính sách chuyển sang các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước là 40 người.