Bộ Thông tin: Gấp rút xong hệ thống giám sát trong khu cách ly

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa có công văn chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông gồm Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) xây dựng hệ thống giám sát.

Công văn của Bộ TT&TT cũng  yêu cầu các đơn vị nêu trên phối hợp với sở TT&TT các tỉnh, thành phố khảo sát, kết nối camera giám sát ở các khu cách ly về hệ thống giám sát tập trung do Bộ TT&TT chỉ định.

Hệ thống camara giám sát của một đơn vị viễn thông. Ảnh: VT

Bộ TT&TT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở cách ly tập trung do UBND tỉnh, thành phố quản lý, cử đầu mối phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Giao Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với sở y tế và doanh nghiệp viễn thông khẩn trương khảo sát, đánh giá hiện trạng hệ thống camera tại khu vực cách ly, thống nhất phương án kết nối với hệ thống giám sát tập trung.

UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở cách ly tập trung phối hợp với sở thông tin và truyền thông, doanh nghiệp viễn thông thực hiện việc kết nối camera giám sát theo phương án thống nhất để phục vụ việc giám sát, chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ TT&TT cũng nêu rõ, do tình hình chống dịch cấp bách, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo, phối hợp triển khai sớm nhất; phấn đấu hoàn thành việc kết nối camera giám sát khu cách ly với hệ thống giám sát tập trung trước ngày 10-5.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm