Từ khóa:

#Bộ Xây Dựng
Tìm thấy 535 kết quả
Bộ Xây dựng giới thiệu những điểm mới Nghị định 35/2023/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/6/2023

Những điểm mới Nghị định 35/2023 trong lĩnh vực xây dựng

(PLO)- Nghị định 35 quy định về việc kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng; quy định về nguyên tắc thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng.