Bỗng dưng có hàng ngàn tỉ đồng nhờ nắm thông tin quy hoạch

Đó chính là sự khác nhau giữa những người nắm được thông tin và những người không có thông tin về quy hoạch” - GS Nguyễn Đăng Dung (khoa Luật, ĐHQG Hà Nội) phát biểu tại Hội thảo Góp ý dự thảo Luật Tiếp cận thông tin (TCTT) do Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức ngày 25-12.

Theo GS Dung, việc cung cấp thông tin cho người dân phải đảm bảo nguyên tắc thông tin là tối đa, còn bí mật là tối thiểu. GS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng người dân không chỉ cần thông tin từ các cơ quan công quyền mà còn rất cần thông tin từ các đơn vị sự nghiệp như trường học, bệnh viện... Việc công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu người dân của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước và thực thi dịch vụ công là một giải pháp then chốt để thực hiện nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”.

Đại biểu Quốc hội Trần Văn Bản cho rằng người dân có quyền biết tất cả thông tin mà Nhà nước nắm giữ. “Vì người dân đóng thuế để Nhà nước hoạt động nên người dân cần biết được những hoạt động của Nhà nước. Cung cấp thông tin cho người dân đó là trách nhiệm của Nhà nước” - ông Bản nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm