Tác động của việc tăng thuế BVMT đối với giá xăng ra sao?

Tác động của việc tăng thuế BVMT đối với giá xăng ra sao?

(PLO)- Điều chỉnh tăng thuế bảo vệ môi trường (BVMT) vừa qua không làm tăng giá xăng dầu trong nước. Thuế BVMT được tính toán cân đối với thuế nhập khẩu xăng dầu trong cơ cấu giá cơ sở trong từng lần điều hành. Đó là thông điệp được Bộ Tài chính đưa ra chiều 2-6.