Tác động của việc tăng thuế BVMT đối với giá xăng ra sao?

Bộ Tài chính cho biết, trong lần điều hành giá xăng dầu gần nhất vào ngày 5-5 và 20-5 (thời điểm tăng thuế BVMT có hiệu lực), Bộ đã giảm thuế nhập khẩu xăng về mức 20%; Thuế nhập khẩu dầu diesel giảm từ 20% xuống 12%.

Tiếp đến ngày 20-5, thuế nhập khẩu xăng được giữ ở mức 20%; thuế nhập khẩu dầu diesel giảm từ 12% xuống còn 10%. Trước đó, thuế nhập khẩu hai mặt hàng này ở mức 35% và 30%. Như vậy, thuế nhập khẩu hai mặt hàng này đã giảm lần lượt 15% và 20% so với thời điểm trước khi điều chỉnh tăng thuế BVMT.

Tác động của việc tăng thuế BVMT đối với giá xăng ra sao? ảnh 1

Theo tính toán của Bộ Tài chính thì việc tăng thuế bảo vệ môi trường từ 1.000 đồng/lit lên 3.000 đồng/lit áp dụng từ 1-1-2015 không làm tăng giá xăng dầu.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, tính đến thời điểm giá xăng dầu thế giới ngày 31-5, giá cơ sở mỗi lít xăng đang ở mức 21.540 đồng, với mức thuế nhập khẩu áp dụng là 20% (giảm 2.042 đồng/lít so với mức thuế 35%), trong khi đó mức thuế BVMT tăng thêm 2.000 đồng. Tính ra việc giảm thuế nhập khẩu và tăng thuế BVMT tương đương nhau, chênh lệch chỉ 42 đồng/lít. Tương tự, đối với dầu diesel, sau khi giảm thuế nhập khẩu, giá cơ sở mỗi lít dầu đã giảm 2.400 đồng, trong khi đó thuế BVMT chỉ tăng 1.000 đồng/lít.

Bộ Tài chính khẳng định, với các tính toán nói trên thì việc tăng thuế BVMT không làm tăng giá bán. Thậm chí với trường hợp giá xăng dầu thế giới không có biến động lớn thì giá xăng dầu trong nước còn có thể giảm, đặc biệt đối với giá dầu diesel.