Cà phê, hạt điều cũng được gia hạn nợ

Theo đó, ngoài các nhóm hàng xuất khẩu rau quả, thủy sản thì nhóm hàng xuất khẩu cà phê, hạt điều đã qua chế biến cũng được gia hạn thời gian vay vốn tín dụng xuất khẩu lên tối đa 36 tháng (tổng thời gian vay vốn tối đa 36 tháng) đối với khoản vay vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. Điều kiện được gia hạn là doanh nghiệp bị lỗ trong năm 2011 và 2012, không cân đối được nguồn vốn để trả nợ theo đúng hợp đồng tín dụng đã ký với ngân hàng. Quy định mới cũng là nhằm tháo gỡ bớt khó khăn cho ngành điều và cà phê trong tình hình kinh tế hiện nay như thiếu vốn, phải vay vốn ngân hàng với lãi suất cao, việc thu mua và xuất khẩu gặp khó khăn do khó cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài…

Đ.LIÊN