Các dự án ưu tiên gọi đầu tư trong khu đô thị phía đông

Từ đó, các đơn vị liên quan tiến hành kêu gọi, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đủ điều kiện, thỏa mãn các tiêu chí được đầu tư trong khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía đông TP.

Một góc khu đô thị sáng tạo phía đông đoạn qua Khu công nghệ cao, quận 9, TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

TP cũng lưu ý cần ưu tiên kêu gọi đầu tư các dự án về phát triển nguồn nhân lực, giáo dục đào tạo và khởi nghiệp sáng tạo.

Sở KH&ĐT sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía đông TP, dự kiến vào giữa tháng 9-2020 nhằm quảng bá hình ảnh khu đô thị này, đồng thời xúc tiến, kêu gọi đầu tư các dự án tại khu vực này đến với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm