Các sự kiện nổi bật của Việt Nam năm 2015

Đứng đầu là sự kiện đại hội đảng các cấp thành công tốt đẹp. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, xác định phương hướng nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 và là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Vị trí thứ hai là tăng trưởng GDP cao nhất trong năm năm qua (trên 6,6%) và cao hơn mức 6,2% do Quốc hội đề ra; lạm phát được kiểm soát ở mức thấp (0,63%); an sinh xã hội nhìn chung được bảo đảm.

Sự kiện lớn thứ ba trong năm là đất nước kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn như 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2); 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5); 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4)…

Các vị trí từ thứ tư đến thứ tám lần lượt là: Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đồng IPU-132; hội nhập kinh tế quốc tế sôi động; đột phá về kết cấu hạ tầng giao thông; lần đầu tiên tổ chức kỳ thi THPT quốc gia “2 trong 1”; chuyển biến tích cực trong công tác cải cách tư pháp. Đứng thứ chín là thành công của thể thao Việt Nam và sự tỏa sáng của vận động viên bơi lội Ánh Viên. Thứ 10 là chuỗi sự kiện kỷ niệm 250 năm ngày sinh đại thi hào Nguyễn Du (1765-2015).

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm