Các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư ứng cử ĐBQH ở đâu?

(PLO)- 21 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII đã ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại nhiều địa phương khác nhau.
Các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư ứng cử ĐBQH ở đâu? ảnh 1