Cách tính mức hưởng trợ cấp BHXH một lần

Năm 2017, mức đóng tăng lên 3 triệu đồng và đầu năm 2018 là 3,5 triệu đồng. Tôi chỉ tham gia BHXH được bốn năm này.

Tôi sắp nghỉ việc tại đây và có ý định nhận BHXH một lần có được không? Trường hợp của tôi thì cách tính BHXH một lần như thế nào và thủ tục nhận BHXH một lần ra sao?

Ngọc Diễm (Bình Chánh, TP.HCM)

BHXH TP.HCM trả lời: Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau: 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014; hai tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Người lao động đến liên hệ tại cơ quan đã đóng BHXH nộp hồ sơ. Hồ sơ gồm: Sổ BHXH đã chốt; đơn đề nghị 14-HSB (theo mẫu).

Hưu trí khi mất, thân nhân của họ được hưởng chế độ gì?

Trước đây cha tôi làm việc tại một cơ quan nhà nước và có thời gian tham gia BHXH được 30 năm. Năm 2000, cha tôi nghỉ hưu và được nhận lương hưu hằng tháng. Vừa rồi do tuổi già sức yếu nên cha tôi đã qua đời.

Cho tôi hỏi, khi cha tôi mất thì người thân sẽ hưởng những chế độ nào?

Bạn đọc có địa chỉ email hauau…@yahoo.com

BHXH TP.HCM trả lời: Trường hợp cha của bạn đang hưởng lương hưu mà chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở.

Ngoài ra, những thân nhân gồm: vợ, cha mẹ ruột hoặc cha mẹ vợ hết tuổi lao động không có nguồn thu nhập hoặc thu nhập dưới mức lương cơ sở; con dưới 18 tuổi hoặc thân nhân là vợ, cha mẹ ruột hoặc cha mẹ vợ hoặc người khác khi còn sống có trách nhiệm nuôi dưỡng chưa hết tuổi lao động mà có mức suy giảm khả năng lao động 81% trở lên thì được giải quyết tuất hằng tháng. Mức hưởng bằng 50% mức lương cơ sở, tối đa bốn định suất.

Trường hợp thân nhân nêu trên không muốn hưởng trợ cấp tuất hằng tháng thì có thể chọn hưởng trợ cấp tuất một lần (trừ trường hợp có thân nhân có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc còn con dưới sáu tuổi).

Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong hai tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm một tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng ba tháng lương hưu đang hưởng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm