Từ khóa:

#Cam Lâm
Tìm thấy 59 kết quả
Cảnh báo sốt đất ảo tại Khánh Hòa

Cảnh báo sốt đất ảo tại Khánh Hòa

(PLO)- Bộ TN&MT đang phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa thanh tra, kiểm tra công tác chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, phân lô tại huyện Cam Lâm.