Cấm tự đặt ra thủ tục hành dân

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân nhấn mạnh như trên tại chỉ thị chấn chỉnh, tăng cường hiệu quả việc kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn.

Người đứng đầu TP.HCM đánh giá quá trình giải quyết hồ sơ hiện vẫn còn có việc tự đặt thêm một số giấy tờ, việc trả hồ sơ yêu cầu bổ sung khi gần đến ngày hẹn trả kết quả, hồ sơ giải quyết trễ hạn vẫn còn cao… Do vậy, chỉ thị yêu cầu các cơ quan phải niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời và chính xác các thủ tục để người dân tiếp cận thuận lợi.

Chỉ thị cũng nghiêm cấm cán bộ, công chức yêu cầu người dân hay tổ chức cung cấp thêm các giấy tờ ngoài thành phần hồ sơ đã công khai. Khi tiếp nhận phải cấp biên nhận có ghi rõ thời gian nhận, thời gian trả kết quả và phải ghi rõ họ tên, chức vụ người nhận hồ sơ. Những trường hợp hồ sơ trễ hạn phải nghiêm túc viết thư xin lỗi.

M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm