Cán bộ mặt trận cần có bản lĩnh trong giám sát, phản biện xã hội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-3, đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo đề án Trung ương 6 thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị” do bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo đề án, đã làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam.

Phó Bí thư đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu tình bày “Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X)”.

Theo báo cáo, thời gian qua, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã lãnh đạo, tổ chức quán triệt và triển khai đến ủy viên ủy ban, các tổ chức thành viên, cán bộ, đảng viên trong hệ thống; cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Trung ương 5 vào Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam qua các nhiệm kỳ và chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa và hằng năm của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đảng đoàn MTTQ Việt Nam phối hợp với Đảng ủy cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên cơ quan; cụ thể hóa nghị quyết vào các quy chế nội bộ; ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

Ông Châu cho hay MTTQ Việt Nam đã đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, hướng hoạt động về cơ sở. Đổi mới việc nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân với tinh thần “lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo đề án, tại buổi làm việc ngày 24-3. Ảnh: ĐẠI THANH

Cùng với đó, MTTQ Việt Nam đã đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đồng thời, công tác giám sát cũng được đổi mới theo hướng mỗi năm một chuyên đề thống nhất triển khai trong toàn hệ thống, tập trung vào những vấn đề bức xúc trong nhân dân…

Ngoài ra, mặt trận và các tổ chức thành viên cũng phản biện nhiều dự án luật về quyền, nghĩa vụ của công dân, có vai trò quan trọng đối với đời sống xã hội và được nhân dân quan tâm. Hoạt động phản biện xã hội đã góp phần tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ tham gia vào quá trình xây dựng pháp luật, các chính sách, chiến lược, đề án, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị Bộ Chính trị ban hành quy định, quy chế về công tác giữa Đảng đoàn Quốc hội, Chính phủ với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam; đề nghị Ban bí thư ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn MTTQ Việt Nam với các Đảng đoàn của các tổ chức chính trị - xã hội trong tình hình mới và xem xét giao số lượng biên chế cho cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bà Trương Thị Mai đồng tình với những đánh giá về kết quả mà Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X). Bà Mai đề nghị dựa trên các kết quả thực tiễn, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bà Mai đặc biệt lưu ý đến “giám sát, phản biện xã hội”, một thế mạnh đã được luật hóa của MTTQ. “Để giám sát, phản biện thành công, người cán bộ mặt trận phải có năng lực, có bản lĩnh để nói và bảo vệ chính kiến của mình và xuất phát từ lợi ích của nhân dân. Hoạt động giám sát, phản biện của mặt trận cần thực chất, có trọng tâm, trọng điểm gắn bó trực tiếp tới quyền và lợi ích của nhân dân. Mặt trận phải phát huy thế mạnh, tính chủ động và không dàn trải trong triển khai nhiệm vụ” - bà Mai nói.

Trưởng Ban tổ chức Trung ương cũng lưu ý mặt trận về phát huy vai trò của các hội đồng tư vấn nhằm có các “sản phẩm” phản biện, giám sát tốt hơn,

“MTTQ phải tạo được sức mạnh cho mình bằng những kết quả thực chất bởi Đảng rất tin mặt trận, nhân dân tin tưởng mặt trận. Đây là tiền đề để mặt trận tăng cường sức mạnh, vai trò nòng cốt chính trị và là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với các tầng lớp nhân dân” - bà Mai kết luận.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm