Cần chủ động trong tuyên truyền về biển, đảo

Theo báo cáo, năm 2017 công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thành tựu đổi mới của đất nước, hình ảnh về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam, vấn đề biển đảo, công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền được đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng loại đối tượng.

Tuy nhiên, còn những tồn tại hạn chế như nhận thức của một bộ phận cấp ủy, chính quyền và nhân dân về vị trí, vai trò công tác này còn chưa đầy đủ, sâu sắc. Công tác nghiên cứu, dự báo còn hạn chế. Nội dung tuyên truyền vẫn trùng lặp. Vẫn còn tình trạng các phương tiện thông tin đại chúng thiếu nhạy cảm chính trị đưa tin hoặc hình ảnh phản cảm, không chính xác, thiếu kiểm chứng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền cần chủ động, linh hoạt, sáng tạo. Cần tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức vai trò của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, gắn kết chặt thông tin đối ngoại với thông tin đối nội.

Theo ông Thưởng, một trong những nhiệm vụ quan trọng là chủ động theo dõi, nắm bắt, dự báo tình hình quốc tế, khu vực để chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền; đa dạng hóa thông tin tuyên truyền về công tác này.

Nhân dịp này, 20 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc đã vinh dự được nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phía sau sự hài lòng về phục vụ hành chính

Phía sau sự hài lòng về phục vụ hành chính

(PLO)- Chuyển đổi số là chìa khóa cho bâng cao hiệu quả hành chánh vì nó không chỉ cải thiện về thủ tục mà còn giảm người, giảm chức danh và tiến tới giảm cả công sở.