Cần loại bỏ cán bộ sách nhiễu, vòi vĩnh, tiêu cực

Sáng 14-1, ông Đỗ Minh Tuấn Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thông tin, Thanh Hóa vừa ra chỉ thị số 01 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm xiết chặt, đốc thúc cán bộ công chức thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Theo đó, bên cạnh việc thực hiện nhiều biện pháp về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đã góp phần thực hiện tốt các mục tiêu về phát triển kinh tế của tỉnh này thì vẫn còn những tồn tại yếu kém xảy ra ở một số ngành địa phương trong tỉnh.

Cụ thể, có nhiều công việc nhiệm vụ mà UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, yêu cầu phải hoàn thành đúng tiến độ, tuy nhiên một số ngành địa phương, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ chậm tiến độ, thiếu quyết liệt, thậm chí là không thực hiện đảm bảo theo yêu cầu.

Đáng chú ý, chỉ thị này cũng nêu rõ vấn đề chất lượng tham mưu một số công việc tỉnh giao cho các đơn vị không đảm bảo yêu cầu. Hơn nữa tình trạng các cơ quan chức năng không tham mưu rõ hoặc không thuộc chức năng nhiệm vụ của mình, từ đó dẫn đến hiệu quả công việc không cao.

Tình trạng buôn lỏng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm còn xảy ra ở một số ngành lĩnh vực, địa phương. Từ đây, dẫn đến việc phối hợp trong giải quyết công việc còn thiếu chặt chẽ, một bộ phận cán bộ, công chức chưa chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, điều hành, quyết định của cấp trên.

Thậm chí, có cán bộ công chức gây phiền hà, sách nhiễu, vòi vĩnh, yêu cầu doanh nghiệp, công dân phải “chung chi” trong quá trình thực thi công vụ đến mức có trường hợp phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Từ đó làm suy giảm lòng tin của tổ chức, công dân và ảnh hưởng đến các chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của tỉnh, ảnh hưởng đến kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Từ những tồn tại đó, Chủ tịch UBND tỉnh ông Đỗ Minh Tuấn yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương trên địa bàn phải khắc phục những hạn chế, phải thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; không né tránh, bỏ sót nhiệm vụ…

Một là, các ngành, các địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thực hiện nghiêm quy định về tiếp nhận, xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử từ cấp tỉnh xuống cấp xã… Đáng chú ý, là không tiếp nhận và xử lý hồ sơ công việc bằng giấy trừ các trường hợp là văn bản mật và hồ sơ, thủ tục các doanh nghiệp.

Hai là, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Đỗ Minh giao cho Sở Nội vụ tỉnh này tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đặc biệt là kiểm tra đột xuất, tuyệt đối không để các ngành, các cấp xảy ra chậm trễ trong giải quyết công việc được giao.

Ba là, xử lý nghiêm những trường hợp chậm trễ trong xử lý công việc, chất lượng tham mưu thấp, có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước…

Bốn là, kiên quyết loại bỏ ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức tham nhũng, có năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm đạo đức, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

Năm là, xây dựng nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trách nhiệm nhất là người đứng đầu.

Từ đó, lãnh đạo toàn diện có trọng tâm, trọng điểm, tranh thủ thời cơ vận hội, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt dám nghĩ, dám làm, có ý chí khát vọng, uy tín để đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới khu vực phía Bắc, ông Tuấn khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm