Cần phân định ranh giới dược liệu và thực phẩm chức năng

Đó là ý kiến của PGS-TS Lê Văn Truyền, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, tại buổi tọa đàm chủ đề “Thị trường thuốc và TPCN - minh bạch để phát triển” tổ chức mới đây tại Hà Nội.

Ông Truyền cho rằng ngành dược quản lý rất chặt chẽ nhưng còn mảng dược liệu vẫn còn bỏ ngỏ. Ngoài ra, có sự chồng lấn giữa thuốc-dược liệu và TPCN trong các văn bản hướng dẫn.

Theo ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch Hiệp hội TPCN Việt Nam, để xóa khoảng trống giữa doanh nghiệp chân chính và những doanh nghiệp làm ăn chộp giật cần phải có quy chuẩn kỹ thuật của Bộ Y tế. Thuốc có dược điển thì quản lý được nhưng TPCN không có quy chuẩn gì để quản lý. “Tôi rất mong muốn Nhà nước xây dựng tiêu chuẩn cho ngành TPCN. Nhà sản xuất phải công bố tiêu chuẩn và kiểm nghiệm về sản phẩm đó. Phải công bố cả định tính và định lượng đối với sản phẩm một cách công khai và minh bạch”.