Cần Thơ trình bổ sung nhiều dự án cần thu hồi đất năm 2021

UBND TP Cần Thơ vừa có tờ trình về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) và danh mục dự án thực hiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (trên 10 ha) năm 2021.

Cần Thơ trình bổ sung nhiều dự án cần thu hồi đất năm 2021 ảnh 1

Tờ trình về danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của UBND TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Theo tờ trình, UBND TP đã trình HĐND TP thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2021 với 64 dự án tương ứng với diện tích 185,16 ha (Nghị quyết 41/2020 của HĐND TP Cần Thơ).

Tuy nhiên, từ khi HĐND TP thông qua đến nay, trên địa bàn quận, huyện đã phát sinh dự án mới do cấp thẩm quyền phê duyệt và đã được bố trí vốn. Đồng thời một số dự án có nguồn vốn ngoài ngân sách cần bổ sung diện tích đất thu hồi nhưng chưa đăng ký vào danh mục các dự án cần thu hồi đất trong năm 2021 theo quy định.

Do vậy, để có cơ sở thực hiện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất các công trình, dự án thực hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai, UBND TP trình HĐND TP xem xét thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) và danh mục dự án thực hiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (trên 10 ha) năm 2021.

Cụ thể, dự án cần thu hồi đất năm 2021 có 17 dự án (gồm 10 dự án vốn ngân sách và 7 dự án vốn ngoài ngân sách), tổng diện tích là 31,47 ha. Trong đó, sử dụng đất trồng lúa với diện tích 16,21 ha.

Theo đó, các quận Ninh Kiều, Bình Thủy mỗi quận có 3 dự án, quận Cái Răng và huyện Vĩnh Thạnh mỗi địa phương có 4 dự án, các quận, huyện Ô Môn, Cờ Đỏ, Thới Lai mỗi địa phương có 1 dự án.

Dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) năm 2021 có 4 dự án với tổng diện tích đất trồng lúa là 12,01 ha. Trong đó, quận Ninh Kiều và Cái Răng mỗi quận có 2 dự án.

Dự án thực hiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (trên 10 ha) là Dự án Khu đô thị mới và khu công nghệ thông tin tập trung (vốn ngoài ngân sách), có tổng diện tích 72,39 ha, trong đó đất trồng lúa là 35,9 ha, tại quận Cái Răng.