HĐND TP Cần Thơ triệu tập kỳ họp chuyên đề ngày 5-3

Chiều 23-2, nguồn tin của PLO cho biết HĐND TP Cần Thơ đã gửi thư triệu tập đại biểu tham dự kỳ họp chuyên đề vào ngày 5-3 tới.

Theo đó, kỳ họp này các đại biểu sẽ thông qua một số nội dung mang tính cấp thiết phục vụ yêu cầu nhiệm vụ, chỉ đạo, điều hành quản lý kinh tế - xã hội thuộc thẩm quyền của HĐND TP Cần Thơ.

Cụ thể, UBND TP sẽ trình một số nội dung như: Miễn nhiệm và bầu Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Quy định nội dung và mức chi, thời gian được hưởng kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

UBND TP cũng trình bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2021.