Cảnh báo một doanh nghiệp bán nhà ở xã hội sai quy định

Theo Sở Xây dựng, chung cư cho người thu nhập thấp An Trung 2 là dự án nhà ở xã hội, được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án. Chủ đầu tư chỉ được bán nhà ở xã hội cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định. Trình tự thủ tục tiếp nhận hồ sơ, điều kiện, đối tượng phải theo quy định của Luật Nhà ở 2014 và Nghị định số 100 của Chính phủ.

Hiện nay, dự án An Trung 2 chưa đủ điều kiện bán nhà ở xã hội theo quy định, chưa thực hiện đăng tải thông tin liên quan đến dự án trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng, trên báo và sàn giao dịch bất động sản. Do đó, việc chủ đầu tư tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội tại dự án là không đúng quy định.