Cảnh cáo chủ nhiệm UBKT huyện dùng bằng không hợp pháp

Kỷ luật cảnh cáo chủ nhiệm UBKT huyện ủy dùng bằng không hợp pháp

Theo đó, ông Cửu đã khai không đúng trình độ học vấn văn hóa THPT, kê khai hợp thức hóa quá trình học phổ thông và trung học chuyên nghiệp vào lý lịch của người xin vào Đảng và lý lịch đảng viên.

UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk cho rằng chưa đủ cơ sở kết luận ông Cửu sửa ngành học từ “trồng trọt” sang “quản lý kinh tế” trong bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp của mình. Nhưng biết bằng bị sửa chữa, ông Cửu không kịp thời đề nghị cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp ghi đúng với ngành học mà sử dụng bằng không hợp pháp này để kê khai vào lý lịch của người xin vào Đảng.

Ông Cửu còn dùng bằng không hợp pháp trên để lập hồ sơ thi tuyển vào ĐH tại chức ngành Luật kinh doanh, do Trường ĐH Kinh tế quốc dân liên kết mở tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm