Cao tốc Bắc - Nam khả thi không, mức giá nào hợp lý?

Ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ GTVT, khẳng định như trên liên quan đến việc Bộ Tài chính cho rằng tính khả thi của dự án cao tốc Bắc - Nam thấp.

Cũng theo ông Đông, chắc chắn khi nào nếu khi cơ chế được thông qua, trình đồng bộ dự án rồi mà cơ chế và hệ thống văn bản pháp luật còn "vênh" thì phải đợi ý kiến của Quốc hội: "Các nghị định liên quan thì Chính phủ ban hành. Đến khi thông qua chủ trương rồi cũng phải có kế hoạch chi tiết mới có thể phát hành trái phiếu Chính phủ được...", ông Đông giải thích và cho biết những vấn đề Bộ Tài chính nêu đều được phân tích đầy đủ trong báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội.

Trước đó, Bộ Tài chính gửi văn bản đến Văn phòng Chính phủ nêu quan điểm về dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông.

Cao tốc Bắc - Nam khả thi không, mức giá nào hợp lý? ảnh 1

Bộ GTVT khẳng định việc lựa chọn nhà đầu tư hiện nay không hề dễ.

Theo Bộ Tài chính, việc thực hiện dự án cao tốc Bắc-Nam không thể hiện được tính khả thi đồng bộ để triển khai. Tại thời điểm hiện nay năng lực VEC và CIPM còn rất hạn chế. Thực tế, ngân sách Nhà nước vẫn đang phải tạm ứng để trả nợ các khoản vay đến hạn của các dự án do VEC làm chủ đầu tư, một số khoản vay đang phải chuyển sang cấp phát do VEC không có khả năng trả nợ.

Trong khi đó, CIPM vẫn đang thực hiện chủ yếu theo hình thức giao quản lý các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. “Vì vậy, việc giao cho VEC và CIPM huy động nguồn lực để đầu tư các đoạn tuyến thuộc dự án cao tốc Bắc-Nam là khó khả thi”- Bộ Tài chính nêu quan điểm.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng xem xét cân nhắc không đề xuất nội dung giao VEC và CIPM huy động nguồn lực để đầu tư vào báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trình Quốc hội.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đề nghị giao Bộ GTVT bổ sung đánh giá cụ thể tính khả thi về tài chính của các dự án thành phần dự kiến được thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT. Với những dự án phương án tài chính khó thực hiện theo hình thức hợp tác công – tư (TPP), Bộ Tài chính đề nghị thực hiện theo hướng đầu tư công.

Về mức giá sử dụng đường bộ, trong các nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án, Bộ GTVT đề xuất Chính phủ báo cáo Quốc hội chấp thuận cơ chế “xác định mức tăng giá dịch vụ ngay trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và hợp đồng dự án; mức giá đã quy định trong hợp đồng là không thay đổi”.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính khẳng định, tại các văn bản tham gia ý kiến, cơ quan này đã đề nghị không đưa nội dung trên vào báo cáo Quốc hội do quy định trên chưa phù hợp với thẩm quyền và hình thức quy định giá sử dụng đường bộ. Bộ Tài chính đề nghị Bộ GTVT chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Quốc hội về nội dung đề xuất mức giá sử dụng đường bộ với dự án cao tốc Bắc-Nam.