Cầu siêu cho những người hy sinh vì biển, đảo

Một lễ cầu siêu sẽ được tổ chức tại Trường Sa trong tháng 4 này để ghi nhận công lao của những anh hùng, liệt sĩ nhiều thế hệ, kể cả những người lính Việt Nam Cộng hòa đã hy sinh vì bảo vệ Hoàng Sa năm 1974, cũng như các thuyền nhân thiệt mạng ngoài biển Đông.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, lực lượng Hải quân Việt Nam Cộng hòa hy sinh ngoài Hoàng Sa năm 1974 không phải quân giải phóng, không thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam “nhưng họ đã cầm súng bảo vệ chủ quyền biển, đảo, chiến đấu chống kẻ thù xâm lược” nên “chúng ta cần nhìn nhận lịch sử một cách khách quan, phải ghi nhận cả những đóng góp của họ”.

Vì thế, đại lễ cầu siêu nghi thức Phật giáo lần này sẽ dành cho “các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của các triều đại trước đây đã bảo vệ biển Đông, bạn bè quốc tế qua lại trên biển Đông, đồng bào của chúng ta đã thiệt mạng” - ông Sơn nói.

TX