Trang trọng lễ khao lề thế lính Hoàng Sa tại Lý Sơn

Trang trọng lễ khao lề thế lính Hoàng Sa tại Lý Sơn

(PLO)- Hàng vạn người lính thủy quân Hoàng Sa thực thi nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền, có nhiều người đã không trở về nên người dân Lý Sơn đã hình thành nghi lễ, cầu mong người đi bình an trở về quê hương, bản quán.