Chấm dứt chỉ định đầu tư cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết

Ngày 29-3, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho biết Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định chấm dứt việc chỉ định Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco (Bitexco) là nhà đầu tư thứ nhất thực hiện dự án cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết.

Quyết định trên cũng dừng triển khai Quyết định số 1597/QĐ-TTg ngày 26-10-2012 về việc ban hành cơ chế quản lý, thực hiện dự án cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết thí điểm theo hình thức PPP (đầu tư - khai thác - chuyển giao) và giao Bộ GTVT thông báo với Ngân hàng Thế giới. Theo đó, Bộ GTVT phối hợp với Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính tổ chức xác định chi phí chuẩn bị dự án và chi phí cơ hội cho Công ty Bitexco, đàm phán với Bitexco theo hai phương án để báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Cụ thể, phương án 1: Nhà nước sử dụng vốn trái phiếu chính phủ bố trí cho dự án để thanh toán chi phí chuẩn bị dự án và khoản chi phí cơ hội cho Công ty Bitexco ngay sau khi báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt trong trường hợp Bitexco không tham gia đầu tư.

Phương án 2: Bitexco được hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 30/2015; kinh phí chuẩn bị dự án nằm trong chi phí đầu tư của dự án và được thanh toán bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ bố trí cho dự án ngay sau khi có kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư nếu Bitexco tham gia đấu thầu.

Tuyến đường cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết có tổng chiều dài hơn 101 km, điểm đầu thuộc huyện Thống Nhất (Đồng Nai), điểm cuối thuộc huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận). Dự án đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài 51 km đi qua các huyện Thống Nhất, thị xã Long Khánh, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc. Đến nay công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tái định cư của dự án được tách thành tiểu dự án, UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất làm chủ đầu tư tiểu dự án. Riêng đoạn cao tốc qua Bình Thuận có 541 hộ phải giải tỏa, diện tích thu hồi 287 ha, trong đó có 28 hộ phải tái định cư tập trung với kinh phí trên 218 tỉ đồng. Đồng thời để bố trí tái định cư, tỉnh Bình Thuận đã triển khai đầu tư khu tái định cư xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam với kinh phí đầu tư 5,2 tỉ đồng.

Dự án cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết được tách thành hai hợp phần, hợp phần 1 có chiều dài 36 km từ Dầu Giây đến Xuân Lộc, hợp phần 2 có chiều dài 62 km từ Xuân Lộc đến Phan Thiết. Tổng vốn đầu tư cho dự án khoảng 17.700 tỉ đồng, trong đó hợp phần 1 có mức vốn đầu tư trên 6.200 tỉ đồng.

Đối với hợp phần 1, Chính phủ cho phép đầu tư bằng nguồn vốn vay từ Tổ chức Hội Phát triển quốc tế (IDA) và Ngân hàng Quốc tế tái thiết và phát triển (IBRD) của Ngân hàng Thế giới (WB). Với hợp phần 2, đoạn từ Xuân Lộc đến Phan Thiết được đầu tư theo hình thức đầu tư - khai thác - chuyển giao (PPP).
Chính phủ cũng ban hành Nghị quyết 20/NQ-CP về dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Trong đó nhấn mạnh đến việc bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, có cơ chế giám sát, quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư.

Chấm dứt chỉ định đầu tư cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết ảnh 1

Sơ đồ hướng tuyến cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết.