Chậm giải quyết hồ sơ xin tách thửa của dân

Sau hơn hai tháng chờ đợi, ông Hồng không nhận được câu trả lời. Ngày 10-8, ông tiếp tục làm đơn kiến nghị UBND huyện trả lời vấn đề nêu trên. Tuy nhiên, vụ việc vẫn rơi vào im lặng. “Tôi đã trực tiếp đến ban tiếp công dân huyện để hỏi kết quả giải quyết hồ sơ nhưng họ bảo Phòng TN&MT huyện chưa có kết luận vụ việc” - ông Công than phiền.

Qua tìm hiểu, PV được biết Phòng TN&MT huyện Hóc Môn đã xem xét và xác nhận trường hợp ông Hồng đủ điều kiện xin tách thửa. Do vậy, ngày 11-7 phòng có Công văn 953/TNMT đề nghị thường trực UBND huyện xem xét, giải quyết.

Sau đó thường trực UBND huyện Hóc Môn có bút phê giao Phòng TN&MT tham mưu giải quyết hồ sơ tách thửa của ông Hồng. Tuy nhiên, đến ngày 29-8, ban tiếp công dân huyện Hóc Môn vẫn chưa nhận được kết quả giải quyết của Phòng TN&MT. Do vậy, ban tiếp công dân huyện lại có công văn đề nghị Phòng TN&MT trong thời gian sớm nhất xem xét, giải quyết và trả lời đơn.

Trao đổi với PV sáng 6-9, một chuyên viên của ban tiếp công dân huyện Hóc Môn cho biết thường trực UBND huyện đã giao Phòng TN&MT phối hợp với các bộ phận liên quan thành lập tổ công tác xử lý hồ sơ xin tách thửa. Sau đó, sớm tham mưu cho thường trực UBND huyện giải quyết để ông Hồng và những trường hợp tương tự được tiến hành tách thửa theo đúng quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm