Chân trụ đèn trơ xương nguy hiểm

Trước đó, xe tải, xe container thường ra vào nên nhiều lần húc trụ đèn gãy nhưng cơ quan chức năng chưa thay trụ đèn mới. Chân trụ tồn tại từ tháng này qua tháng khác và nay lòi những cọng sắt. Mối nguy đang chực chờ người tham gia giao thông.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm