Chế độ trợ cấp mai táng phí được thực hiện như thế nào?

Ông Lý Đình Dũng (tỉnh Tuyên Quang) hỏi: Bố tôi là người có công với cách mạng, được hưởng chế độ hưu trí từ năm 1986, chết tháng 8-2015, vậy chế độ mai táng phí đối với bố tôi được quy định như thế nào?

BHXH Việt Nam trả lời ông Dũng như sau:

Tại điểm c khoản 1 Điều 63 Luật BHXH về trợ cấp mai táng quy định các đối tượng sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng: “Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc”; tại khoản 2 Điều 63 Luật BHXH quy định mức trợ cấp mai táng: “Trợ cấp mai táng bằng mười tháng lương tối thiểu chung”.

Đối chiếu quy định nêu trên trường hợp bố ông Dũng hưởng lương hưu từ năm 1986 đến tháng 8-2015 chết thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp mai táng; mức trợ cấp mai táng bằng mười tháng lương tối thiểu chung (nay là lương cơ sở), mức lương cơ sở thời điểm tháng 8-2015 là 1.150.000 đồng/tháng.

Theo Chinhphu.vn

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm