Chiều nay, Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng

Theo nghị trình, chiều nay, sau khi Quốc hội thảo luận về số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Sau đó, các Đoàn ĐBQH sẽ thảo luận riêng về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Sáng mai, 2-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại các Đoàn ĐBQH về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch nước sau đó sẽ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của ĐBQH về việc miễn nhiệm Thủ tướng.

Sau đó, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín, rồi thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Miễn nhiệm Thủ tướng xong, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Các Đoàn ĐBQH cũng sẽ thảo luận về việc này, và chiều 2-4, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín miễn nhiệm Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau khi miễn nhiệm Chủ tịch nước xong thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Như vậy, trong ngày 2-4, cả Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ đều được Quốc hội miễn nhiệm.

Việc kiện toàn nhân sự như trên lần đầu tiên được tiến hành vào kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII. Khi đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng được Quốc hội khóa XIII miễn nhiệm.

Lần này, việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng là để thực hiện công tác kiện toàn nhân sự sau Đại hội XIII của Đảng. Tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là một trong hai Uỷ viên Bộ Chính trị thuộc “trường hợp đặc biệt” tái cử.

Hôm 18-3, Hội nghị hiệp thương lần thứ hai do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiến hành đã thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV.

Theo danh sách này, ông Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu ứng cử ở Khối Chủ tịch nước. Còn ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội ở Khối Chính phủ.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm