Chính phủ xử lý vướng mắc trong thực hiện BHXH bắt buộc với cấp xã

0:00 / 0:00
0:00

Ngày 6-9, Chính phủ ban hành nghị quyết về việc giải quyết vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an cấp xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại UBND cấp xã.

Theo đó, đối với các chức danh là Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an cấp xã có thời gian làm việc từ tháng 11-2003 đến nay, nếu đã đóng BHXH bắt buộc thì được giải quyết hưởng các chế độ theo quy định của Luật BHXH khi đủ điều kiện, hoặc được bảo lưu thời gian đã đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH.

Chính phủ xử lý vướng mắc trong thực hiện BHXH bắt buộc với cấp xã ảnh 1

Người dân thực hiện đóng BHXH. Ảnh: V.LONG

Đối với người lao động do UBND cấp xã ký hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên đã đóng BHXH bắt buộc và tiền lương làm căn cứ đóng BHXH là mức tiền lương ghi trong hợp đồng lao động thì được giải quyết hưởng các chế độ BHXH, nếu đủ điều kiện hoặc được bảo lưu thời gian đã đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH.

“Kinh phí để giải quyết chế độ BHXH đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an cấp xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại UBND cấp xã do quỹ BHXH đảm bảo chi trả theo quy định của Luật BHXH…” - nghị quyết Chính phủ nêu rõ.

Theo Bộ Nội vụ, trước ngày 1-1-2016, khi Luật BHXH năm 2014 có hiệu lực, chính sách về đóng BHXH đối với Phó Chỉ huy trưởng quân sự, Phó Trưởng công an và người làm việc theo hợp đồng lao động tại UBND xã có những thay đổi khác nhau, có giai đoạn thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, có giai đoạn không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

Sau khi Luật BHXH 2014 có hiệu lực, Phó Chỉ huy trưởng quân sự, Phó Trưởng công an và người làm việc theo hợp đồng lao động tại UBND xã thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. Tuy nhiên, những người có thời gian tham gia BHXH bắt buộc ở giai đoạn trước khi không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc (khoảng trên 10.000 người) không được tính thời gian đã đóng BHXH bắt buộc trước đó để được hưởng chế độ, quyền lợi theo quy định.

Với nghị quyết này, Chính phủ đã giải quyết được những vướng mắc đối với những trường hợp trên.