Chính thức có hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật cho báo chí

(PLO)- Thông tư của Bộ TT&TT vừa ban hành nhằm khắc phục một số vướng mắc, khó khăn, lúng túng của các cơ quan chủ quản và các cơ quan báo chí trong việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ TT&TT vừa ban hành Thông tư số 05/2024/TT-BTTTT hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TT&TT.

định mức kinh tế- kỹ thuật
Phóng viên tác nghiệp tại TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1-8-2024 hướng dẫn, quy định một số điểm mới, gồm: Hướng dẫn cụ thể về cách làm, phương pháp xây dựng, thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của Chính phủ; rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế-kỹ thuật khi có thay đổi về quy trình công nghệ, hoặc đưa vào áp dụng kỹ thuật sản xuất mới...

Đối với một số trường hợp đặc thù, Bộ TT&TT hướng dẫn thực hiện quyền lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng quy định tại Thông tư của Bộ TT&TT trong quản lý công tác định mức tại cơ quan đơn vị mình.

Việc ban hành Thông tư số 05 nhằm khắc phục một số vướng mắc, khó khăn, lúng túng của các cơ quan chủ quản và các cơ quan báo chí trong thời gian qua trong việc xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật.

Thông tư này cung cấp cơ sở lý luận, phương pháp, trình tự thống nhất trong việc xây dựng và ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật cho dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí.

Đây cũng là cơ sở cho các bộ, ngành và địa phương, cơ quan báo chí xây dựng định mức và phương án giá theo trách nhiệm quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP và Nghị định 60/2021/NĐ-CP; đáp ứng điều kiện đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí.

Đây là sự đổi mới trong công tác quản lý định mức kinh tế-kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực báo chí, gắn với thị trường, gắn với với thực tế hoạt động của các đơn vị báo chí, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đơn vị báo chí triển khai thực hiện chính sách của nhà nước về tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập và tăng cường điều kiện nhận đặt hàng, giao nhiệm vụ từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Định mức kinh tế-kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TT&TT gồm:

Mức hao phí trực tiếp về lao động, hao phí vật tư, vật liệu, hao phí máy móc thiết bị và các hao phí khác (nếu có) để hoàn thành một đơn vị sản phẩm đủ điều kiện đăng, phát trên các phương tiện truyền thông hoặc một khối lượng công việc của dịch vụ sự nghiệp công trong một điều kiện cụ thể phù hợp với thực tiễn tổ chức sản xuất, cung cấp dịch vụ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm