Chó đua, ngựa đua phải thử doping

Theo đó, mỗi cuộc đua đều có sự giám sát của hội đồng giám sát cuộc đua.

Hội đồng này có quyền chỉ định kiểm tra đối với bất kỳ con ngựa đua, chó đua tham gia cuộc đua nếu thấy cần thiết hoặc phát hiện có dấu hiệu gian lận (không cùng tiêu chuẩn về trọng lượng, độ tuổi ngựa đua, chó đua, sử dụng thuốc cấm hoặc chất kích thích...).

Khi phát hiện ngựa đua, chó đua, nài ngựa không trùng khớp thông tin đăng ký tham gia cuộc đua thì hội đồng có quyền “truất” khỏi cuộc đua. Đặc biệt, nếu phát hiện có gian lận trong tổ chức đua, hệ thống máy chủ ngừng bán vé liên tục 30 phút... thì hội đồng có quyền tạm dừng cuộc đua.

Chó đua, ngựa đua phải thử doping ảnh 1

Chó đua, ngựa đua phải được xét nghiệm để xác định có dùng thuốc kích thích hay không, theo dự thảo thông tư của Bộ Tài chính.

Với mỗi cuộc đua, hội đồng này có trách nhiệm kiểm tra quá trình hoạt động, vận hành các thiết bị (thiết bị xuất phát; các camera, màn hình nhận hình ảnh cuộc đua…) trước khi cuộc đua ngựa, đua chó được tổ chức nhằm đảm bảo các thiết bị đủ điều kiện, tiêu chuẩn cho việc tổ chức cuộc đua.

Thậm chí, hội đồng này cũng phải kiểm tra việc bố trí các thiết bị hình ảnh (camera xác định ngựa đua, chó đua về đích, màn hình xác định kết quả cuộc đua…) nhằm đảm bảo thuận lợi cho việc quan sát, theo dõi, xác định kết quả cuộc đua. Kiểm tra bề mặt đường đua ngựa, đua chó; điểm xuất phát ngựa đua, chó đua đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tổ chức cuộc đua. Kiểm tra, giám sát các thông tin liên quan đến tên, mã số riêng của ngựa đua, chó đua để nhận dạng, xác định ngựa đua, chó đua khi về đích. Kiểm tra, giám sát các điều kiện, tiêu chuẩn của nài ngựa.

Ngay sau khi kết thúc thời điểm kết thúc nhận đặt cược (một phút với đặt cược đua ngựa, đua chó và năm phút với đặt cược bóng đá), hội đồng giám sát kiểm tra hệ thống bán vé để đảm bảo toàn bộ hệ thống không phát hành được vé sau thời điểm này.

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp 50 doanh nghiệp Mỹ

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp 50 doanh nghiệp Mỹ

(PLO)- Thủ tướng đề nghị các thành viên USABC tiếp tục mở rộng hơn nữa hoạt động kinh doanh đầu tư tại Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và doanh nghiệp của USABC có thế mạnh