Cho ở nhờ, muốn đòi lại nhà phải báo trước sáu tháng

HĐXX nhận định án sơ thẩm của TAND huyện Nhà Bè không vận dụng Nghị quyết 58/1998 của Quốc hội về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1-7-1991 là không đúng quy định.

Cụ thể tại khoản 3 Điều 4 nghị quyết này quy định: “Trong trường hợp thời hạn cho mượn, cho ở nhờ nhà ở không được xác định trong hợp đồng thì bên cho mượn, bên cho ở nhờ được lấy lại nhà ở, nếu các bên không có thỏa thuận khác nhưng phải thông báo bằng văn bản cho bên mượn, bên ở nhờ biết trước ít nhất là sáu tháng...”. Tuy nhiên, trong vụ án này nguyên đơn chưa có văn bản thông báo đòi nhà trước sáu tháng mà đã kiện đòi nhưng tòa sơ thẩm vẫn xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là sai.

ái minh

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm