Choáng khi dịch vụ mai táng ... giao nhầm thi thể!

Người đàn ông 46 tuổi trong gia đình qua đời và được người nhà hợp đồng với một công ty mai táng để lo hậu sự, sau đó gia đình lại quyết định chọn hợp đồng với một công ty khác. Thế là, nhân viên của công ty thứ hai đến công ty thứ nhất nhận tử thi để tiếp tục bảo quản và đưa về gia đình tổ chức khâm liệm.

Khi được đưa về đến nhà, người em trai Marius Winaud Tumbach trông thấy cơ thể người anh trai quá cố của mình rất “lạ” nhưng ông nghĩ rằng đó là do công ty mai táng trang điểm lại cho người chết được tươm tất hơn nên người em không nói gì. Một lúc sau thì một số thành viên khác trong gia đình mới phát hiện.

Ông em kể lại: “Mấy người trong gia đình tôi la hoảng lên khi họ mở tấm vải liệm tử thi. Khi còn sống anh tôi có một vết sẹo lớn ở chân nhưng tại sao khi qua đời rồi thì vết sẹo đó lại không còn nữa. Đúng là người nằm trong quan tài không phải là anh trai tôi rồi!”.

Hai công ty mai táng đã làm việc với nhau và hai tiếng sau đó, thi thể đúng của người quá cố đã được đưa về lại cho gia đình. Thứ ba tuần sau sẽ làm lễ động quan. Người em trai than phiền rằng ông “ớn mấy công ty mai táng này quá!”.