Dân hiến kế trị nạn chống đối CSGT

Dân hiến kế trị nạn chống đối CSGT

(PL)- Không một người dân nào muốn chống đối lực lượng chức năng, mặt khác chắc chắn CSGT cũng không thể xem nhẹ diễn biến của vấn nạn này trong tương lai.