Chủ tịch QH đề nghị các đại biểu dự họp đầy đủ

Theo đó, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đề nghị các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thu xếp thời gian, tham gia dự họp đầy đủ vì đây là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng. Mặc dù đây là kỳ họp cuối năm nhưng công tác xây dựng pháp luật vẫn là nội dung trọng tâm. QH sẽ dành nhiều thời gian sửa đổi bổ sung ban hành các đạo luật đảm bảo Hiến pháp sẽ đi vào cuộc sống. 

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng lưu ý các ĐBQH phải đi họp đầy đủ. Đặc biệt thời gian của kỳ họp lần này trùng với Đại hội Đảng ở các tỉnh, TP, bộ ngành. Một số ĐBQH sẽ tham dự Đại hội trong vai trò chỉ đạo, điều hành, khách mời, nguyên lãnh đạo địa phương,… Tuy nhiên, với những ĐBQH nguyên là lãnh đạo địa phương hoặc vì tình cảm gắn bó với quê hương có thể cân nhắc không tham dự Đại hội Đảng để dự họp QH.