Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo thực hiện nghiêm việc luân chuyển cán bộ

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi ký văn bản yêu cầu sở, ngành và địa phương của TP thực hiện nghiêm kế hoạch luân chuyển cán bộ, lưu ý  cơ quan nơi đến tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ luân chuyển phát huy năng lực, sở trường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký văn bản chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện về việc thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.

Cán bộ TP.HCM đang tiếp nhận hồ sơ. Ảnh minh hoạ: HOÀNG GIANG

Cán bộ TP.HCM đang tiếp nhận hồ sơ. Ảnh minh hoạ: HOÀNG GIANG

Theo đó, UBND TP.HCM giao Thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện và TP Thủ Đức, lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức quán triệt và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Đảng và pháp luật về luân chuyển cán bộ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu.

Trong đó, cơ quan nơi đi phải chịu trách nhiệm nhận xét, đánh giá cán bộ được đề xuất đi luân chuyển và phối hợp với cơ quan liên quan để quản lý, giám sát và giữ mối liên hệ thường xuyên với cán bộ luân chuyển, có trách nhiệm tiếp nhận, bố trí hoặc đề xuất bố trí công tác đối với cán bộ sau luân chuyển.

Đồng thời, nhận xét, đánh giá về phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác, uy tín, tiêu chuẩn chính trị và các vấn đề khác liên quan cán bộ theo quy định trước khi cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định luân chuyển cán bộ.

Cơ quan nơi đến chấp hành nghiêm quyết định về luân chuyển cán bộ của cấp có thẩm quyền, có trách nhiệm bố trí công tác, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để cán bộ luân chuyển phát huy năng lực, sở trường, quản lý, đánh giá cán bộ trong thời gian luân chuyển.

Nhận xét, đánh giá định kỳ hàng năm và khi có yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác, uy tín và các vấn đề có liên quan đến cán bộ luân chuyển và gửi cơ quan nơi đi, cơ quan tham mưu về tổ chức - cán bộ để phối hợp, theo dõi theo quy định.

UBND TP.HCM cũng giao cán bộ luân chuyển phải chấp hành nghiêm các quy định, quy chế, phân công của cấp có thẩm quyền, cơ quan nơi đi và nơi đến, tu dưỡng, rèn luyện, phát huy năng lực, sở trường, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chịu sự kiểm tra, giám sát, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị sẽ chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền về nhận xét, đánh giá và kết luận của mình đối với cán bộ luân chuyển.

Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm tham gia thẩm định, thẩm tra, rà soát đối với nhân sự luân chuyển theo chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của cấp có thẩm quyền, phối hợp với cơ quan tham mưu tổ chức, cán bộ trong kiểm tra, giám sát và tham gia ý kiến trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ sau luân chuyển.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm