Chủ xe phải sử dụng đúng mục đích sau khi cải tạo xe ô tô

(PLO)- Nhiều quy định mới trong Thông tư 43/2023 của Bộ GTVT, trong đó Bộ này quy định tăng trách nhiệm của chủ xe và Sở GTVT. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ GTVT ban hành Thông tư 43/2023 sửa đổi, bổ sung Thông tư 85/2014 có nhiều điểm mới đáng chú ý. Trong đó, Thông tư cũng phân cấp đơn vị thẩm định thiết kế, nghiệm thu xe cải tạo giữa Cục Đăng kiểm Việt Nam (VN), Sở GTVT các tỉnh, thành phố và đơn vị đăng kiểm. Theo đó, Thông tư này có hiệu lực từ 15-2-2024.

Sẽ cảnh báo đối với xe vi phạm cải tạo

Cụ thể, Cục Đăng kiểm sẽ thực hiện thẩm định thiết kế cải tạo xe cơ giới (XCG) đối với: Cải tạo các loại xe khác thành xe chuyên dùng, ô tô đầu kéo; Cải tạo đối với XCG tay lái nghịch; Cải tạo theo đề nghị của nhà sản xuất xe (có văn bản xác nhận của nhà sản xuất xe hoặc đại diện được ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất xe nêu rõ nội dung đề nghị cải tạo kèm theo tài liệu hướng dẫn và danh sách các linh kiện, cụm linh kiện được sử dụng để thay thế).

Trong khi đó, Sở GTVT sẽ thực hiện thẩm định thiết kế cải tạo xe trừ các trường hợp do Cục Đăng kiểm thẩm định ở trên.

Thông tư cũng bổ sung trách nhiệm của Cục Đăng kiểm bên cạnh tổ chức kiểm tra, hỗ trợ chuyên môn cho các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Thông tư này thì trường hợp phát hiện vi phạm cần thực hiện xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền.

Đồng thời, đăng nhập thông tin cảnh báo đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động cải tạo XCG vi phạm quy định lên chương trình phần mềm quản lý công tác cải tạo xe cơ giới.

Thông tư 43/2023 quy định chủ xe phải sử dụng đúng mục đích sau khi cải tạo xe ô tô.
Thông tư 43/2023 quy định chủ xe phải sử dụng đúng mục đích sau khi cải tạo xe ô tô. Ảnh: TN

Cục Đăng kiểm cũng có trách nhiệm quản lý danh sách các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động cải tạo XCG trên phạm vi cả nước; cung cấp tài khoản đăng nhập Chương trình phần mềm quản lý công tác cải tạo XCG cho những người thẩm định thiết kế, nghiệm thu XCG cải tạo theo quy định tại Thông tư và công bố danh sách những người được cấp tài khoản trên Trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm VN.

Thông tư quy định Sở GTVT có trách nhiệm thẩm định thiết kế cải tạo XCG theo quy định tại Thông tư; đồng thời, thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động cải tạo xe cơ giới tại địa phương. Đăng tải thông tin cảnh báo lên Chương trình phần mềm quản lý công tác XCG cải tạo đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm được phát hiện trong quá trình thẩm định thiết kế và thanh tra, kiểm tra. Quản lý thông tin các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động cải tạo xe cơ giới thuộc phạm vi quản lý.

Đối với đơn vị đăng kiểm XCG có trách nhiệm nghiệm thu và cấp giấy chứng nhận cải tạo theo quy định tại Thông tư. Đăng tải thông tin cảnh báo đối với các cơ sở cải tạo, cơ sở thiết kế vi phạm quy định lên chương trình phần mềm quản lý công tác XCG cải tạo. Đồng thời, cử đăng kiểm viên tham gia tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên để thực hiện nghiệm thu XCG cải tạo.

Chủ xe phải sử dụng xe đúng mục đích sau cải tạo

Thông tư 43/2023 đã bổ sung trách nhiệm của chủ phương tiện, gồm: Tham gia với đơn vị đăng kiểm trong quá trình nghiệm thu bao gồm cả việc chuẩn bị phương tiện và người điều khiển phương tiện; Sử dụng phương tiện theo đúng mục đích cải tạo XCG.

Đồng thời, bổ sung trách nhiệm của cơ sở thiết kế về tính chính xác, phương pháp tính toán, kết quả tính toán trong hồ sơ thiết kế, tính chính xác của các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật cung cấp kèm theo hồ sơ thiết kế cho cơ quan thẩm định thiết kế; nội dung khảo sát về hiện trạng XCG trước cải tạo; chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ thiết kế theo yêu cầu của cơ quan thẩm định thiết kế.

Đặc biệt, không lập và nộp hơn một hồ sơ thiết kế cho một phương tiện trong một lần cải tạo.

Đối với cơ sở cải tạo có trách nhiệm thực hiện cải tạo XCG theo đúng thiết kế đã được thẩm định, bảo đảm XCG sau cải tạo phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định. Chịu trách nhiệm về nguồn gốc, chất lượng của các linh kiện, tổng thành, vật tư thi công cải tạo.

Đồng thời chịu trách nhiệm về việc kiểm tra chất lượng xuất xưởng XCG cải tạo và lập biên bản nghiệm thu xuất xưởng XCG cải tạo theo quy định. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các hồ sơ, tài liệu theo quy định để cung cấp cho chủ phương tiện thực hiện việc nộp hồ sơ nghiệm thu XCG cải tạo cho cơ quan nghiệm thu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm