Cơ quan trả lời

Chưa đủ tuổi nghỉ hưu có được đóng BHXH tự nguyện một lần?

Tôi sinh năm 1970, đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc được 19 năm. Tôi đã xin nghỉ việc và ngưng đóng BHXH 14 tháng.

Cho tôi hỏi hiện tại tôi muốn tiếp tục đóng BHXH tự nguyện một lần (bỏ qua 14 tháng không đóng BHXH) cho đủ số năm còn thiếu để khi đủ tuổi nghỉ hưu tôi nhận lương hưu thì có được không?

Bạn đọc có địa chỉ email thaiha...@gmail.com

Người dân được nhân viên BHXH TP.HCM tư vấn về quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Bảo hiểm Xã hội TP.HCM trả lời: Theo quy định hiện nay thì điều kiện hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH tự nguyện là nam đủ 60 tuổi ba tháng, nữ đủ 55 tuổi bốn tháng và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

Ngoài ra, quy định tại điểm e khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015 thì người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu tối đa không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Như vậy, theo thông tin mà bạn cung cấp chưa rõ bạn là nam hay nữ. Tại thời điểm hiện tại thì bạn chưa đủ 60 tuổi đối với nam hoặc 55 tuổi đối với nữ nên bạn không thuộc đối tượng đóng BHXH tự nguyện một lần để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Bạn có thể đóng BHXH tự nguyện theo các phương thức sau: Đóng hằng tháng; ba tháng một lần; sáu tháng một lần; 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá năm năm một lần để đến khi đủ tuổi nghỉ hưu thì được giải quyết hưởng lương hưu.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm