Chưa nhập huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt trước năm 2026

(PLO)- Theo nghị quyết điều chỉnh mục tiêu sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã, thì sau năm 2025, huyện Lạc Dương mới sáp nhập vào TP Đà Lạt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-5, Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã ban hành nghị quyết về điều chỉnh mục tiêu sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 – 2030.

Trong đó, mục tiêu nhập huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt để mở rộng không gian đô thị Đà Lạt sẽ được dời sang giai đoạn 2026 - 2030.

Chưa nhập huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt trước năm 2026
Đến năm 2026, 5 xã của huyện Bảo Lâm mới nhập về TP Bảo Lộc. Ảnh: VT

Theo nghị quyết mới nhất của Tỉnh uỷ Lâm Đồng, sau khi xem xét và thảo luận nội dung tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện mục tiêu tại Nghị quyết số 26-NQ/TU, ngày 10-7-2023 của Tỉnh ủy (về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng), Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa XI đã quyết định điều chỉnh mục tiêu sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

da-lat-44.jpg
Huyện Lạc Dương phải chờ đến năm 2026 mới được nhập vào đô thị Đà Lạt. Ảnh: VT

Cụ thể, trong giai đoạn 2023 – 2025, tỉnh Lâm Đồng thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có đồng thời cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện khuyến khích; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định.

Trong đó, nhập ba huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên thành một huyện. Ngoài ra, nhập xã Triệu Hải vào xã Quảng Trị thuộc huyện Đạ Tẻh; nhập xã Quảng Lập vào xã Pró thuộc huyện Đơn Dương.

Đáng quan tâm là việc nhập huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt và điều chỉnh địa giới hành chính năm xã của huyện Bảo Lâm gồm: Lộc An, Lộc Nam, Tân Lạc, Lộc Thành và Lộc Tân vào TP Bảo Lộc sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030.

Trước đó, ngày 10-7-2023, Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Trong nghị quyết này, Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ nhập huyện Lạc Dương vào đô thị Đà Lạt và điều chỉnh năm xã thuộc huyện Bảo Lâm vào TP Bảo Lộc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm