Chứng khoán Bảo Việt nói gì về lô trái phiếu 800 tỉ bị hủy của Tân Hoàng Minh?

0:00 / 0:00
0:00

Như đã đưa tin, ngày 3-4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu của các công ty con thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, với tổng giá trị hơn 10.000 tỉ đồng.

Trong số này có trái phiếu của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (NSV), phát hành vào ngày 5-7-2021, với mã trái phiếu là NSVCH2125001.

Chứng khoán Bảo Việt nói gì về lô trái phiếu 800 tỉ bị hủy của Tân Hoàng Minh? ảnh 1

Một dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh trên phố Nguyễn Văn Huyên. Ảnh: TP

Liên quan đến sự kiện trên, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vừa phát đi thông cáo với tư cách là tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu cho Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt.

Theo đó, BVSC thực hiện tư vấn hồ sơ chào bán trên cơ sở các thông tin, tài liệu do tổ chức phát hành là Ngôi Sao Việt cung cấp. Đây là đợt phát hành trái phiếu đầu tiên trong năm 2021 của Ngôi Sao Việt.

BVSC khẳng định tổ chức phát hành chịu trách nhiệm về những thông tin công bố trong hồ sơ chào bán. Kết quả thực hiện chào bán sơ cấp (lần đầu) toàn bộ số lượng trái phiếu phát hành tương đương giá trị 800 tỉ đồng cho một nhà đầu tư tổ chức là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

BVSC không thực hiện việc chào bán, chuyển nhượng quyền sở hữu trái phiếu thứ cấp giữa Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh và các nhà đầu tư. BVSC cũng không liên quan đến bất kỳ sản phẩm Hợp tác đầu tư trái phiếu nào (nếu có) do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh chào bán.

Do vậy, với tư cách là tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu, BVSC có trách nhiệm dừng chuyển quyền sở hữu các trái phiếu của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt. Hiện nay, BVSC cũng đang liên hệ tổ chức phát hành để yêu cầu có thông báo và hướng dẫn từ tổ chức phát hành để có thông tin cụ thể hơn thông báo cho các trái chủ có tên trong danh sách trái chủ tính đến ngày 3-4-2022.

Đồng thời, tổ chức phát hành là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ với nhà đầu tư có tên trong danh sách trái chủ được đăng ký lưu ký tại BVSC.

Đại lý quản lý tài khoản, Đại lý quản lý Tài sản bảo đảm, Đại lý thanh toán là Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, tổ chức bảo lãnh thanh toán là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Thương mại Việt Tiến, đại diện người sở hữu trái phiếu là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh có trách nhiệm phối hợp tổ chức phát hành để thực hiện các nghĩa vụ liên quan đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.

BVSC cam kết sẽ nỗ lực phối hợp tích cực với các tổ chức liên quan để đảm bảo quyền lợi cho các trái chủ của trái phiếu Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt.