Chứng minh gia công mới được miễn thuế túi nylon

Theo đó, doanh nghiệp nhập khẩu túi nylon thuộc diện chịu thuế BVMT (túi plastic từ polyme etylen) làm nguyên liệu để “gia công sản phẩm giày xuất khẩu” thì không phải kê khai, nộp thuế BVMT đối với lượng túi nylon nêu trên khi nhập khẩu.

Tuy nhiên, doanh nghiệp nhập khẩu túi nylon thuộc diện chịu thuế BVMT “làm nguyên liệu sản xuất sản phẩm giầy xuất khẩu” thì vẫn phải kê khai, nộp thuế BVMT đối với lượng túi nylon nêu trên khi nhập khẩu.

Theo Thông tư 159/2012 của Bộ Tài chính, hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài (bao gồm cả hàng hoá xuất khẩu được gia công từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu) do cơ sở sản xuất (bao gồm cả gia công) trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu thì cơ quan hải quan không thu thuế BVMT đối với hàng hoá xuất khẩu và nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công sau đó xuất khẩu ra nước ngoài khi nhập khẩu.

Theo Tổng cục Hải quan, doanh nghiệp cần có hồ sơ chưa thể hiện việc nhập khẩu túi nylon để gia công thì mới không kê khai, nộp thuế khi nhập khẩu túi.

4 giải pháp cứu các doanh nghiệp đang gặp khó

4 giải pháp cứu các doanh nghiệp đang gặp khó

(PLO)- Để vượt qua khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị các giải pháp như giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh, tiếp cận vốn vay, tiếp cận thị trường và cải thiện môi trường đầu tư.