Chứng minh thư mới: Không thể làm giả

Chứng minh thư mới: Không thể làm giả

Việc cấp chứng minh thư mới 12 số sẽ được áp dụng trên toàn TP Hà Nội từ 1/4. Cùng thời điểm này, Tổng cục Thống kê sẽ tổng điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ trên toàn quốc.